G

Giải pháp hóa đơn điện tử
tiện lợi và an toàn

Hóa đơn điện tử có cần thể hiện ngày ký không?

Hóa đơn điện tử có cần thể hiện ngày ký không?

Hóa đơn điện tử có cần thể hiện ngày ký không?

 

Nội dung trên hóa đơn điện tử có yêu cầu ngày ký hay không là băn khoăn của nhiều doanh nghiệp trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, Hoadon365 giới thiệu các quy định liên quan để giải đáp thắc mắc trên của doanh nghiệp

1.    Các nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn điện tử:

Theo thông tư 68/2019/TT-BTC, các nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn điện tử bao gồm:

- Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn

- Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán

- Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế)

- Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.

- Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán và người mua (nếu có)

- Thời điểm lập hóa đơn điện tử

2. Thời điểm lập hóa đơn điện tử được quy định như sau:

- Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

- Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

- Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

3. Hóa đơn điện tử không có ngày ký có hợp lệ không?

Từ các quy định về nội dung trên hóa đơn điện tử cho thấy, hóa đơn điện tử bắt buộc phải có thời điểm lập hóa đơn điện tử trừ các trường hợp ngoại lệ, nhưng có bắt buộc phải có ngày ký điện tử hay không? Trước tiên cần phân biệt rõ ngày ký và thời điểm lập hóa đơn. Ngày lập là ngày người bán điền đầy đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn, ngày ký là ngày mà người bán và người mua ký xác nhận vào hóa đơn đã lập. Trong một vài trường hợp ngày lập hóa đơn là ngày ký và ngược lại.

Tuy nghiên theo quy định, trên hóa đơn điện tử chỉ yêu cầu phải có ngày lập, không yêu cầu có ngày ký. Như vậy, hóa đơn điện tử thông thường không yêu cầu ngày ký.

Giải pháp hóa đơn điện tử HOADON365 đảm bảo đầy đủ các tính năng theo quy định, dễ dàng sử dụng, an toàn tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp.