G

Cùng Cục thuế phấn đấu hoàn thành kế hoạch chuyển sang Hoá đơn điện tử

HOADON365 hỗ trợ đặc biệt dành cho doanh nghiệp
- Hỗ trợ thủ tục đăng ký phát hành hóa đơn điện tử
- Miễn phí lưu trữ 10 năm, miễn phí lựa chọn mẫu hóa đơn
- Không mất phí duy trì tài khoản, không giới hạn thời gian sử dụng.
- Đăng ký nhận voucher để hưởng nhiều chương trình ưu đãi hơn.

Gói dịch vụ đa dạng phù hợp với nhu cầu mọi doanh nghiệp

HD365-50


50 số hóa đơn

50.000 đ

HD365-100


100 số hóa đơn

100.000 đ

HD365-200


200 số hóa đơn

180.000 đ

HD365-300


300 số hóa đơn

240.000 đ

HD365-500


500 số hóa đơn

360.000 đ

HD365-1.000


1.000 số hóa đơn

550.000 đ

HD365-3.000


3.000 số hóa đơn

1.200.000 đ

HD365-5.000


5.000 số hóa đơn

1.750.000 đ

HD365-10.000


10.000 số hóa đơn

2.800.000 đ

HD365-20.000


20.000 số hóa đơn

5.000.000 đ

HD365-100.000


100.000 số hóa đơn

22.000.000 đ

HD365-1M+


>1.000.000 số HĐ

Liên hệ

 GHI CHÚ:

- Miễn phí lựa chọn mẫu hóa đơn trong kho mẫu hóa đơn đa dạng của HOADON365

- Miễn phí lưu trữ hóa đơn 10 năm

- Không giới hạn thời gian sử dụng gói hóa đơn

- Hỗ trợ thủ tục đăng ký phát hành hóa đơn

- Phí khởi tạo hệ thống 01 lần duy nhất: 500.000 đồng/01 mã số thuế 

- Giá chưa bao gồm: Thuế VAT, phí thiết kế hóa đơn theo yêu cầu, phí tích hợp vào phần mềm của doanh nghiệp