G

Giải pháp hóa đơn điện tử
tiện lợi và an toàn

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Với mong muốn cung cấp cho Quý Khách hàng dịch vụ Hóa đơn điện tử an toàn tuyệt đối, Công ty CP Công nghệ Số ESUN Việt Nam (ESUN TECH) cam kết mang đến cho khách hàng sử dụng dịch vụ Hóa đơn điện tử HOADON365 (https://hoadon365.vn) những giải pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin và dữ liệu của Quý Khách hàng, đảm bảo những thông tin này không bị đánh cắp, tiết lộ ngoài ý muốn.

1. Thông tin dịch vụ

- Để đăng ký sử dụng dịch vụ Hóa đơn điện tử HOADON365, Chúng tôi có thể yêu cầu Quý Khách hàng cung cấp một số thông tin như: Tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ, người liên hệ, số điện thoại, địa chỉ email…  

- Khi khai báo thông tin cá nhân, Quý Khách hàng cần đảm bảo mọi thông tin khai báo phải chính xác và hợp pháp, Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

- Chúng tôi sử dụng các thông tin Quý Khách hàng cung cấp để cung cấp dịch vụ; liên lạc, thông báo cho Quý Khách hàng khi sản phẩm/dịch vụ có thay đổi, gia hạn dịch vụ, thực hiện các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ sau bán hàng, giải quyết khiếu nại, tranh chấp… và các thông tin khác theo yêu cầu của Quý khách. Bên cạnh đó, Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó để quản lý tài khoản của Quý khách; xác minh và thực hiện giao dịch trực tuyến; cải thiện bố cục, nội dung trang web và điều chỉnh cho phù hợp với người dùng.

- ESUN TECH cam kết không chia sẻ, bán hay cho thuê bất kỳ thông tin nào của Quý Khách hàng cho bên thứ ba ngoại trừ khi có sự đồng ý của Quý Khách hàng hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước.

- Quý Khách hàng có thể sẽ nhận được thông tin về chúng tôi, về sản phẩm, bản tin... Nếu Quý Khách hàng không muốn nhận những thông tin này, vui lòng nhấn vào link từ chối trong bất kỳ email chúng tôi gửi cho bạn.


2. Bảo mật

- ESUN TECH chịu trách nhiệm bảo mật mọi thông tin về dữ liệu hóa đơn điện tử của Quý Khách hàng và không được phép tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- ESUN TECH không chịu trách nhiệm về các thất thoát dữ liệu, thông tin hóa đơn điện tử do khách hàng vô tình hoặc cố ý gây ra. Khách hàng chịu trách nhiệm xác thực quyền của tất cả người dùng truy cập vào tài khoản dịch vụ HOADON365 của Quý Khách hàng, đảm bảo bí mật thông tin tài khoản người dùng truy cập vào tài khoản dịch vụ HOADON365.

- ESUN TECH không chịu trách nhiệm liên quan đến các tổn thất gây ra bởi người dùng của Quý Khách hàng, bao gồm các cá nhân không có quyền truy cập vào tài khoản dịch vụ vẫn có thể lấy được quyền truy cập do lỗi vô ý hoặc chủ ý, do lỗi máy tính, mạng nội bộ của Quý Khách hàng.

- ESUN TECH cam kết chỉ Chúng tôi mới có quyền nắm bắt và sử dụng những thông tin của Quý Khách hàng theo các nội dung quy định tại "Chính sách bảo mật" này. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Quý Khách hàng bằng mọi cách thức có thể nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

- Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin, dữ liệu của Quý Khách hàng trong những trường hợp do pháp luật quy định hoặc theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.


3. Thay đổi thông tin và chính sách bảo mật

- Những thông tin của Quý Khách hàng sẽ được ESUN TECH lưu trữ vô thời hạn, bất cứ thời điểm nào Quý Khách hàng cũng có thể chỉnh sửa những thông tin cá nhân/doanh nghiệp của mình.

- Quý Khách hàng và ESUN TECH cùng thực hiện các biện pháp cần thiết để giữ bí mật thông tin (thông tin, dữ liệu của khách hàng, công nghệ, quy trình nghiệp vụ, quá trình trao đổi giữa hai bên liên quan đến dịch vụ..), không sao chép, cung cấp cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của bên kia.

- ESUN TECH được quyền sử dụng thông tin do khách hàng tạo ra khi sử dụng dịch vụ HOADON365 để phục vụ cho các mục đích nghiên cứu cải tiến dịch vụ/sản phẩm.

           - Nội dung của Chính sách bảo mật này có thể thay đổi để phù hợp với nhu cầu của Chúng tôi cũng như nhu cầu và sự phản hồi của Quý Khách hàng ./.