G

Giải pháp hóa đơn điện tử
tiện lợi và an toàn

Hóa Đơn Điện Tử Có Được Phép Xuất Kèm Bảng Kê Hay Không?

Hóa Đơn Điện Tử Có Được Phép Xuất Kèm Bảng Kê Hay Không?

Căn cứ theo Điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC, khi tiến hành lập hóa đơn mà danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của 1 hóa đơn thì người bán được phép lập nhiều hóa đơn hoặc sử dụng hình thức đính kèm bảng kê để liệt kê số lượng hàng hóa, dịch vụ.

Tuy nhiên, khi việc áp dụng hình thức xuất kèm bảng kê, một số cơ quan Thuế cho phép người bán xuất kèm bảng kê còn một số trường hợp không được phép. Trường hợp này doanh nghiệp cần liên hệ với cơ quan quản lý thuế trực tiếp để được nắm rõ.

Do đó, khi doanh nghiệp muốn sử dụng bảng kê để xuất kèm hóa đơn điện tử thì để không mất thời gian doanh nghiệp nên tham khảo, gửi công văn trực tiếp đến cơ quan Thuế đang quản lý doanh nghiệp mình để nắm thông tin chính xác doanh nghiệp mình có được xuất kèm bảng kê hay không.

Việc xuất kèm bảng kê hiện còn nhiều khó khăn do đó nhiều doanh nghiệp đã chuyển đổi lựa chọn hình thức lập hóa đơn điện tử nhiều trang. Việc thể hiện hóa đơn điện tử nhiều hơn 1 trang cũng nhanh chóng và đơn giản hơn nhiều.

Cách thể hiện hóa đơn điện tử nhiều hơn 1 trang

Hóa đơn điện tử không giới hạn số dòng hiển thị do đó người lập có thể tạo lập hóa đơn điện tử nhiều hơn 1 trang. Khi lập hóa đơn nhiều hơn 1 trang, doanh nghiệp sẽ thực hiện như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 19, Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, doanh nghiệp muốn thể hiện hóa đơn điện tử nhiều hơn 1 trang sẽ thực hiện tương tự như hóa đơn tự in. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần lưu ý phần đầu các trang sau của hóa đơn điện tử phải đảm bảo hiển thị đầy đủ thông tin sau:

Cùng số hóa đơn của trang đầu tiên.

Cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu.

Cùng tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán, trường hợp nếu người mua là đơn vị kế toán thì trang sau của hóa đơn phải có tên, địa chỉ và chữ ký của người mua.

Kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).”

HOADON365 cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử với đầy đủ tính năng và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định hiện hành đảm bảo an toàn tuyệt đối, dễ dàng sử dụng và hiệu quả.

Quý khách hàng cần thêm thông tin liên hệ Hotline: 0247.10.10.365 hoặc truy cập https://hoadon365.vn để được hỗ trợ.